Noordelijke subsidie voor innovatieve projecten gaat open: Tender Valorisatie

De Tender Valorisatie – met een budget van € 6 miljoen – is de eerste subsidieregeling uit het nieuwe EFRO-programma 2021-2027. Binnen dit programma werken de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland samen aan het versterken en ontwikkelen van de regionale economie in het noorden.

“Ik ben ervan overtuigd dat we maatschappelijke vraagstukken niet alleen kunnen oplossen, daarvoor hebben we elkaar nodig: ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, netwerken en maatschappelijke organisaties. Zoek de samenwerking op voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland”, zegt gedeputeerde Friso Douwstra.

Vernieuwend prototype product, dienst of proces

Met de Tender Valorisatie 2022 werken ondernemers aan het testen, bouwen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces. Hierbij benutten ze de kansen van de 4 transities (energie, circulair, digitalisering en gezondheid) uit de regionale innovatiestrategie (RIS3). De ondernemers dragen met hun project bij aan unieke, regionale, economische ontwikkelingen. Ook maken ze gebruik van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen. Bij voorkeur werken ze samen.

Op maandag 19 september wordt een webinar over de Tender Valorisatie 2022 georganiseerd, met daarin alle ruimte voor vragen. Je kunt je hiervoor aanmelden via het SNN.

Aanvraagproces van start

 Het aanvraagproces van de Tender Valorisatie 2022 verloopt in drie stappen:

  1. Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s
  2. Ontvangst verslag en reflectie
  3. Indienen volledige subsidieaanvraag

Vanaf maandag 19 september kunnen de eerste projecten hun projectvoorstel op 2 pagina’s inleveren. Ga naar de website van het SNN voor meer informatie over het aanvraagproces, de uitvoeringsregeling en de voorwaarden.

Vergelijkbare berichten