Omrin heeft landelijke recycledoelstelling in het vizier

Monique de Jong, adjunct-bedrijfsdirecteur Inzameling & Reiniging bij Omrin, is deels tevreden met de huidige scheidingscijfers. “Het thuis scheiden van afval gaat al best goed. Dit mede dankzij de campagne met Friese gemeenten, waarin de restafvalcontainer is omgedoopt tot Sortibak. De campagne heeft als motto ‘U sorteert voor, wij doen de rest!’ en is vooral bedoeld om door bewustwording het afvalscheidingsgedrag van de inwoners te verbeteren.”

Sortibak

Maar het kan nog beter, vindt De Jong. Zo bestaat de inhoud van een gemiddelde Sortibak nog voor zeker een derde uit groente-, fruit- en tuinafval. “Daarvan gaat het bij 80% om keukenafval, zoals koffiefilters, klokhuizen en theezakjes. Best veel. Om inwoners te helpen het organische afval in de keuken alvast apart te houden, hebben wij keukenafvalbakjes van gerecycled plastic gemaakt die heel handig zijn voor op het aanrecht.”

De Sortibak is bestemd voor drankenkartons, blikjes, plastic verpakkingen en niet-recyclebaar afval, zoals luiers en stofzuigerzakken. In de nascheidingsinstallatie van Omrin op Ecopark De Wierde in Heerenveen worden de verpakkingsmaterialen eruit gehaald om verder te kunnen worden gerecycled. “Naast de bronscheiding door de mensen zelf van bijvoorbeeld oud papier, glas, textiel en groente-, fruit- en tuinafval, is de nascheiding belangrijk. Mede hiermee willen wij de landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof, red.) behalen van 75% afvalscheiding in 2020 voor hergebruik.”

Voorlichten

Om meer uit het huishoudelijk afval te halen, en om de totale berg afval te verminderen, is ook voorlichting volgens Omrin cruciaal. Er wordt veel aandacht aan besteed. De informatievoorziening begint al op jonge leeftijd. Zo geeft De Jong samen met een aantal collega’s gastlessen aan kinderen. Op basisscholen vertellen ze waarom het belangrijk is om afval te scheiden. Daarnaast vinden in verschillende gemeenten jaarlijkse Himmelwiken plaats, waarbij Omrin met basisscholen, gemeenten en woningbouwverenigingen zwerfafval opruimt. “Verder hebben we met onze gemeenten de website samenhalenwealleseruit.nl gelanceerd”, vertelt De Jong. “Daarop staan veel praktische tips voor afvalscheiding. Zo wordt het allemaal heel simpel.”

Groengas

Na alle sortering blijven voor Omrin nog twee afvalstromen over. Een deel ervan is organisch en gaat naar de biovergister op Ecopark De Wierde. Daar wordt er Groengas van gemaakt, waar onder andere de vuilniswagens van Omrin op rijden. Binnenkort levert Omrin ook Groengas rechtstreeks aan het aardgasnetwerk. Het niet-gevaarlijke, brandbare afval dat overblijft, gaat naar Omrin’s Reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen. “Daar maken we er stoom en stroom van”, aldus De Jong. “Met die stroom wordt nu jaarlijks 75 miljoen kubieke meter gas bespaard en kunnen 50.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Op die manier is het afvalcirkeltje rond. Samen halen we alles eruit! “

Delen via

Vergelijkbare berichten