Omrin in 2016 succesvol bij sluiten van kringlopen

Lancering Afval App

Dit jaar werd een Afval App gelanceerd door Omrin Bedrijfsafval, waar bijna zevenduizend ondernemingen in Noord-Nederland gebruik van maken. “Dé manier om altijd en overal inzicht te hebben in de inzameldata en om 24/7 door te kunnen geven wanneer de container geleegd mag worden”, aldus Jelmar Helmhout, hoofd communicatie bij Omrin. “Daarnaast ontvangen klant automatisch een melding voor het tijdig klaarzetten en terughalen van de container. Maatwerk.”

Groengasinstallatie geopend

Prins Carlos de Bourbon de Parme verrichte begin december de opening van Omrin’s groengasinstallatie op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Door vergisting van organisch afval ontstaat biogas. Dit wordt met het gas uit de stortplaats op kwaliteit gebracht, zodat het als Groengas op het openbare net van Liander kan worden gezet. De installatie produceert jaarlijks veertien miljoen kubieke meter Groengas. Bedrijven en gemeenten kunnen via ‘Groengascertificaten’ zich koper en gebruiker noemen. “Ongeveer een miljoen kubieke meter wordt gebruikt voor het eigen Groengas-tankstation, waar de circa tachtig bedrijfsvoertuigen van Omrin op rijden”, legt Helmhout uit. “Met de groengasproductie is onze vestiging meer dan energieneutraal.”

Nieuwe gladheidsbestrijding

Omrin verzorgt voor een aantal gemeenten de gladheidsbestrijding en heeft gekeken hoe dit duurzamer kan plaatsvinden. Met de gemeente Leeuwarden is een aantal proeven gehouden. “Het traditionele strooien vergt veel zout”, aldus Helmhout. “Qua effect ben je ook sterk afhankelijk van de verkeersintensiteit. Bovendien werkt het op fietspaden minder effectief. Daarom wordt vanaf dit jaar een combinatie van borstelen en een pekeloplossing toegepast op de fietspaden in Leeuwarden. De ergste laag wordt weggeborsteld. Daarna wordt rechtstreeks en gelijkmatig een laagje pekeloplossing aangebracht. Heel effectief en duurzaam.”

Restyle kringloopwinkels

De kringloopwinkels vormen een belangrijke schakel in Omrin’s recycleketen. Er wordt onder meer kleding, meubels, apparaten en servies verkocht. Na Harlingen, Sint Annaparochie en Oosterwolde werd in 2016 de vestiging in Franeker gerestyled. Coby Idzenga, manager van Omrin Estafette: “Er is gekeken naar optimaal gebruik van de winkelruimte en de wensen van de klanten. Binnenkort komt onze winkel in Leeuwarden op een nieuwe locatie mét aangepaste look. Er zijn ook plannen voor Burgum en Sneek.”

Tweede turbine

Met de ingebruikname van een tweede turbine dit jaar is de elektriciteitsproductie van de Reststoffen Energiecentrale in Harlingen verhoogd van veertigduizend naar vijftigduizend huishoudens. Omrin levert hiermee een forse bijdrage aan duurzame energie in Friesland. De centrale voldoet aan de strenge milieueisen en de luchtemissies worden dagelijks gepubliceerd op de Omrin’s website. In opdracht van de provincie Fryslân is onlangs een nieuw luchtkwaliteitsonderzoek gestart naar de centrale. Omrin-directeur John Vernooij: “Wij zijn daar blij mee. Het is van belang dat iedereen ziet wat er gebeurt. Met juiste onafhankelijke metingen en cijfers, zodat we serieus omgaan met de onrust die er nog leeft. We willen allemaal een veilige en goede installatie. Huidig onderzoek toont al aan dat we een duurzame energiecentrale hebben, maar extra bevestiging is

Vergelijkbare berichten