Omrin slaat efficiencyslag met tweede turbine

De REC is de afvalverbrandingscentrale van Omrin. In de Nieuwe Industriehaven wordt sinds 2011 niet-herbruikbare, maar brandbare afvalstoffen op een veilige en milieuvriendelijke manier omgezet in energie. Dankzij de nieuwe turbine neemt de efficiëntie van de centrale verder toe.

“De REC produceert nu bij het verbranden van afval 80 megawatt (MW) aan stroom en 16 MW aan elektriciteit, waarvan dit jaar 54% groene elektriciteit”, vertelt REC-directeur Seerp Bosch. “Twintig procent van de elektriciteit gebruikt de REC zelf. Dertig procent wordt afgenomen door zoutfabriek Frisia. Het resterende zet de REC op het landelijke, openbare elektriciteitsnet.” Met de tweede turbine/generator kan jaarlijks nog meer elektriciteit worden geproduceerd. Het gaat om een toename van circa 4 MW. “Hiermee kunnen we over een heel jaar gerekend 10.000 huishoudens extra van groene elektriciteit voorzien”, berekent Bosch. “Van 40.000 naar 50.000 adressen.”

Voorbereiding

De komst van de tweede turbine/generator kende een grondige voorbereiding. Al sinds 2013 wordt erover nagedacht. Bosch: “In de tussentijd hebben we een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Hierbij is onder andere gekeken naar de kosten versus de opbrengsten en de noodzakelijke vergunningen. Daarna zijn de vergunningen aangevraagd, is de installatie ontworpen en zijn de onderdelen besteld. Dit voorjaar ging de eerste paal de grond in.”

Duitse makelij

De turbine is door MAN in Hamburg gebouwd en weegt ongeveer negentig ton. Hij kwam begin september vanuit Duitsland naar Harlingen. “Als hij bij een Nederlandse partij gemaakt kon worden, hadden we wellicht daarvoor gekozen”, merkt Bosch op. “Doorgaans werken we zoveel mogelijk samen met partijen uit de buurt. Zo heeft Jorritsma Bouw uit Bolsward voor ons bouwkundige werkzaamheden, zoals fundaties, gedaan. Maar in ons land zijn geen machinebouwers meer die een dergelijk turbine/generator kunnen maken. “

Rendabel

Tot de ingebruikname eind november wordt er gewerkt aan de besturing en het gereed maken van de kabels en leidingen. Bosch vertelt dat het bij de tweede turbine/generator om een rendabel project gaat. “Zowel financieel als energetisch. De turbine kan zo mee in de bestaande bedrijfsvoering van de REC. We kunnen straks extra groene elektriciteit leveren tegen en dat tegen een geringe stijging van de kosten.”

Delen via

Vergelijkbare berichten