Romeins recht in context – college van Hylkje de Jong

Het Romeinse recht veranderde tussen het moment dat het ontstond en de afschaffing ervan in Friesland – een periode van meer dan tweeduizend jaar. Welke vormen van Romeins recht waren er in die tussenliggende periode? Daarover vertelt hoogleraar Hylkje de Jong bij de Academie van Franeker op 28 juni tijdens haar publiekscollege ‘Romeins recht in context’.

In dit publiekscollege zal Hylkje de Jong spreken over de oorsprong van het Romeinse recht tot en met de afschaffing van het Romeinse recht in Friesland. In deze periode van meer dan tweeduizend jaar is het Romeinse recht veranderd. De Jong illustreert de verschillende vormen van het Romeinse recht – het klassieke Romeinse recht, het Justiniaanse Romeinse recht, het Byzantijnse Romeinse recht, het wereldlijke Romeinse recht en het Rooms-Friese recht – aan de hand van voorbeelden. Ook zal zij ingaan op recent onderzoek waarin handgeschreven civiele procesdossiers van verschillende gerechtshoven uit de vroegmoderne periode met behulp van kunstmatige intelligentie worden bestudeerd.

Hoogleraar rechtsgeschiedenis

Prof.dr.mr. Hylkje de Jong studeerde klassieke talen, algemene taalwetenschap, rechten en filosofie (RuG). Sinds 2019 is zij hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is ze gastonderzoeker bij de Fryske Akademy.

Vergelijkbare berichten