Sociaaldemocratie, juist nu – college Ruud Koole

Klassieke volkspartijen zitten in de verdrukking nu rechts-extreme partijen de wind in de zeilen lijken te hebben. Is er voor de sociaaldemocratie nog een ‘schitterende toekomst’, zoals oud-PvdA-voorzitter Ruud Koole zes jaar geleden voorspelde? In een publiekscollege op woensdag 20 maart bij de Academie van Franeker laat hij daarover zijn licht schijnen. 

Tegen de politieke eenzaamheid
Tijdens een lezing in Leiden in 2018 voorspelde Ruud Koole een ‘schitterende toekomst’ voor de sociaaldemocratie. Zijn lezing droeg de titel ‘Tussen hoop en vrees’. Nu, zes jaar later, lijkt de vrees werkelijkheid te zijn geworden. Rechts-extreme partijen hebben de wind in de zeilen en klassieke volkspartijen zitten in de verdrukking. Of is er toch nog hoop? In deze lezing gaat Koole in op recente electorale verschuivingen tegen de achtergrond van een rijke politieke geschiedenis. Hij stelt dat moderne, waarden-geladen en hoopgevende verhalen noodzakelijk én mogelijk zijn. Op grond daarvan kunnen kiezers zich met elkaar verbinden. Mensen willen graag ergens bij horen en niet in politieke eenzaamheid belanden. Ook voor de sociaaldemocratie ligt hier een opdracht en een kans, hoe lastig soms ook.

Over de spreker
Prof.dr. Ruud Koole is emeritus-hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Geboren en opgegroeid in Zeeland, studeerde hij geschiedenis in Groningen en politieke wetenschappen in Parijs. Hij promoveerde in 1992 bij prof. Hans Daalder op de opkomst van de moderne kaderpartij. Naast zijn academische loopbaan bekleedde hij diverse politieke en maatschappelijke functies. Hij was voorzitter van de PvdA tussen 2001 en 2006 en interim-voorzitter in 2007. Tot vorig jaar juni zat hij acht jaar in Eerste Kamer (2011-2015 en 2019-2023). In 2021 verscheen zijn boek Twee pijlers. Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat.

Het publiekscollege vindt plaats op 20 maart in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl

Vergelijkbare berichten