Stichting Tromptheater Cultuur wint LF2028-prijs voor project We Care for Culture

Stichting Tromptheater Cultuur is verblijd met een cheque ter waarde van €2.028 euro, uitgereikt door Streekwurk Noordwest. Het project We Care for Culture heeft hiermee de LF2028-prijs in de regio Noordwest-Fryslân gewonnen.

Het winnende project We Care for Culture heeft indruk gemaakt met zijn creatieve, vernieuwende aanpak en gelaagdheid: “De producties worden gemaakt in samenwerking met cliënten, buurtbewoners en andere vrijwilligers. Daarnaast wordt er actief aan gewerkt om iedereen zich welkom te laten voelen, zoals in het Gendercafé. De jury is ervan overtuigd dat het Tromptheater de Bonusprijs goed zal inzetten om nog meer mensen uit de Vlietzone te bereiken,” zo valt in het juryrapport te lezen.

Deze bijdrage is een aanmoedigingsprijs die is opgezet vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF), in samenwerking met LF2028. Na elke openstellingsperiode van het IMF selecteert de jury een winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio. Streekwurk Noordwest, een onderdeel van de Provincie Fryslân, draagt bij aan de bevordering van de leefbaarheid in de regio Noordwest-Fryslân.

Verbindende factor
Met de ontvangen bijdrage van Streekwurk Noordwest kan Stichting Tromptheater Cultuur de producties die onder de vlag We Care for Culture vallen, verder ontwikkelen en uitbreiden. Het initiatief van Stichting Tromptheater Cultuur is een goed voorbeeld van hoe kunst en cultuur dienen als verbindende factor tussen mensen en gemeenschappen. Door zich niet alleen te richten op talentontwikkeling, maar ook op het betrekken van buurtbewoners, het weggeven van vrijkaarten in de wijk en het focussen op vrijetijdsbesteding, creëert Stichting Tromptheater Cultuur een plek waar iedereen welkom is.

Stichting Tromptheater Cultuur is zeer verheugd met de toekenning van de LF2028-prijs en bedankt Streekwurk Noordwest en het Iepen Mienskipsfûns voor hun steun. We Care for Culture zal met deze financiële impuls kunnen uitgroeien tot een waardevol en inspirerend project met producties die de culturele beleving in de wijk versterken.

We Care for Culture is tot stand gekomen dankzij Provincie Fryslân, VSBfonds, Het Nieuwe Stads Weeshuis en NUTfonds.

Vergelijkbare berichten