Súdwest-Fryslân zet met Actieplan Súdwest-Fryslân Bouwt gericht in op woningbouwbehoefte

Snellere beschikbaarheid van betaalbare woningen voor starters, betere spreiding van woningbouw door heel de gemeente en prioriteit voor woonplannen voor aandachtsgroepen. Dat is de inzet van Súdwest-Fryslân voor de komende twee jaar. Met vier speerpunten die in het actieplan worden omschreven, wordt hier in 2023 en 2024 gericht op gestuurd.

“Wonen waar én hoe je wilt. Dat is waar we voor gaan. Dat is onze ambitie. En om niet vertraagd te worden door de omvang van de uitdaging, hebben we ervoor gekozen focus aan te brengen voor de komende twee jaar. Zo zetten we onze tijd, geld en onze mensen in daar waar de behoefte het grootst is”, legt Michel Rietman, wethouder Wonen uit.

Locatieontwikkelingen, de taskforce wonen, een tijdelijk woningconcept en de kernenaanpak, dat zijn de vier spierpunten in het actieplan.

Locatieontwikkeling in Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân wil met actief grondbeleid woningbouwontwikkelingen in diverse kernen opzetten. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente op eigen grond woningbouwontwikkelingen start. Daardoor houdt de gemeente zelf de regie en kan zij actief sturen in datgene wat wordt opgeleverd. In 2023 starten ontwikkelingen in Boazum, Folsgare en Heeg. In 2022 waren al diverse gemeentelijke locaties in ontwikkeling: Bolsward, Woudsend, Oosthem, Scharnegoutum en in Sneek.

Naast een actief grondbeleid faciliteert de gemeente marktpartijen waar mogen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten.

Taskforce wonen voor versnelling van de woningbouw

De taskforce Wonen – het tweede speerpunt in het actieplan – onderzoekt waar versnelling mogelijk is en adviseert het college hierin met voorstellen om regelgeving te verruimen of zelfs van regelgeving af te stappen. Zo kijkt de taskforce hoe het wonen op boerenerven mogelijk gemaakt kan worden of wonen op het water haalbaar is. Daarnaast werpt de taskforce een kritische blik op het woningbouwproces. Is daar nog versnelling in mogelijk?

Doel van dit alles is het versnellen van de woningbouw. Met name voor starters, ouderen en aandachtsgroepen moeten op korte termijn meer betaalbare woningen beschikbaar komen.

Minimaal 100 tijdelijke woningen

De gemeente heeft zich ook ten doel gesteld om één concreet woonproject met minimaal 100 tijdelijke woningen te realiseren. Dit derde speerpunt dient vooral de behoefte onder specifieke doelgroepen, zoals starters, spoedzoekers, statushouders en/of vluchtelingen te vervullen. De locatie voor het project is nog niet bekend.

Toolkit voor de kernenaanpak

‘Geen kern op slot’ is een kreet die al jaren klinkt in Súdwest-Fryslân. Het past ook bij de grootste gemeente van Nederland met maar liefst 89 kernen. De kernenaanpak is het vierde speerpunt in het actieplan. Binnen de kernenaanpak gaan de gemeente en de kern samen op zoek naar kansrijke locaties voor woningbouw. In Blauwhuis, Oudega en Hindeloopen wordt al op deze manier gewerkt. In 2023 gaat de gemeente deze aanpak evalueren en een toolkit ontwikkelen. Het college hoopt met deze toolkit een instrument te ontwikkelen wat kernen in Súdwest-Fryslân gaat helpen om zelf aan de slag te gaan met een woonvraagstuk.

Factsheet Wonen: op weg naar 1.000 nieuwe woningen in Súdwest-Fryslân

De prioriteiten en acties uit het plan dragen bij aan het doel dat het college zich vorig jaar heeft gesteld: minimaal 1.000 nieuwe woningen in de huidige bestuursperiode. “Ambitieus? Zeker. Maar het is haalbaar én nodig. En veel belangrijker nog is dat we ook de juiste woningen gaan bouwen. Woningen op plekken daar waar de behoefte is en dan ook voor de juiste doelgroep. En daardoor kunnen we ook onze beschikbare capaciteit daarop inzetten”, aldus wethouder Rietman.

Súdwest-Fryslân houdt de ontwikkelingen van de woningbouw goed in de gaten en wil haar inwoners daar ook graag in mee laten kijken. Daarom komt de gemeente met een jaarlijkse factsheet: “Het voordeel van het roepen van een getal is dat dat goed te monitoren is. Maar we kijken natuurlijk verder dan dat ene getal. De factsheet geeft een globaal overzicht van de stand van zaken”, licht Rietman toe.

Vergelijkbare berichten