Vicepremier Carola Schouten brengt bezoek aan gemeente Súdwest-Fryslân

Onlangs bracht minister en vicepremier Carola Schouten een bezoek aan de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze liet zich informeren over de aanpak van Súdwest-Fryslân om voor alle inwoners bestaanszekerheid te creëren. Een actueel thema dat aansluit bij de portefeuille Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen van de minister.

Het werkbezoek startte in de trouwzaal van het gemeentehuis waar wethouder Marianne Poelman en gemeentesecretaris Kristiaan Strijker de minister Carola Schouten ontvingen. De gemeente had een programma samengesteld met verschillende sprekers. Een aantal medewerkers lieten aan de minister zien dat Súdwest-Fryslân flink investeert in digitalisering van formulieren die nodig zijn voor de aanvraag van uitkeringen of andere regelingen. De gemeente is hierin koploper met slimme E-formulieren. Complexe aanvragen worden hiermee geautomatiseerd en versimpeld. Zodat de inwoner snel, bij voorkeur binnen 24 uur, kan worden uitbetaald.

Ondersteuning dichtbij met SWF Tichtby

Minister Schouten was onder de indruk van de verhalen van ervaringsdeskundige Ria Toering en projectleider Wiesje Vrijburg over ‘SWF Tichtby’. Dit project is in oktober 2022 gestart om inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum beter te bereiken met de regelingen die er voor hen zijn. De aanleiding daarvoor was de Energietoeslag. Met concrete hulp in de buurten en wijken, is het resultaat dat meer dan 90% van de doelgroep de toeslag heeft aangevraagd. Minister Schouten loofde de aanpak, er is goed gekeken naar wat er nodig is in elk gebied, gebruikmakend van data, lokale initiatieven en warme contacten.

Bezoek aan uitgiftepunt van ontbijttasjes

Het tweede deel was een bezoek aan Stichting Sociaal Collectief, die de uitgifte van ontbijttasjes verzorgt. Hier sprak de minister met organisatoren, hulpverleners en een aantal ouders. Het Rode Kruis zorgt elke week voor het vullen van de ontbijttassen en Sociaal Collectief deelt deze samen met het gebiedsteam van de gemeente uit aan de ouders. Carola Schouten: “Dit soort praktische voorbeelden zien en horen helpen mij enorm om dit verder te brengen, zodat minder mensen tussen wal en schip raken.”

Aandachtspunten meegegeven aan de minister

De gemeente is blij met de komst van de minister. Wethouder Marianne Poelman: “Het is belangrijk dat er vanuit Den Haag en de landelijke politiek aandacht is voor wat bij ons in de regio speelt. We hebben laten zien wat wij doen aan het bevorderen van de bestaanszekerheid en ook tegen welke knelpunten we aanlopen. Het werken vanuit vertrouwen vinden we erg belangrijk. We streven naar minder gedoe en meer maatwerk, door regelingen eenvoudiger te maken. Daarbij houden we oog voor de positie van de meest kwetsbare mensen in een steeds meer gedigitaliseerde samenleving. Zodat het geld ook daadwerkelijk bij die mensen terecht komt waarvoor het bedoeld is.”

Vergelijkbare berichten