Zwanenburg Projecten koopt Wiidpleats van It Fryske Gea

In de herontwikkeling van het gebied blijft een gedeelte van de bestaande bebouwing intact. Ook zal een deel gesloopt worden en plaatsmaken voor nieuwbouw. In de nieuwe situatie is er straks ruimte voor luxe recreatiewoningen aan het meer en horecagelegenheden. Op het principeverzoek wat hiervoor is ingediend door Zwanenburg Projecten is positief besloten door het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel. De ontwikkeling bevindt zich echter nog in een beginstadium, de eerste schetsen en ideeën worden momenteel verder uitgedacht. Zwanenburg Projecten geeft aan vooral met oog voor de omliggende natuur naar de plannen te kijken.

Vergelijkbare berichten