‘Biodiversiteit in het dorp’ wint LF2028-Bonusprijs

Het project ‘Biodiversiteit in het dorp’ van Vogelwacht Oldeholtpade en Omstreken heeft de LF2028-Bonusprijs in de regio Zuidoost-Friesland gewonnen.

Woensdagavond 5 juli 2023 werd de prijs uitgereikt, op de ijsbaan van Oldeholtpade, aan de initiatiefnemers. De cheque heeft een waarde van € 2028,- en is overhandigd door Iepen Mienskipsfûns (IMF) adviescommissielid Annie Stelma.

Biodiversiteit in het dorp

Vogels ondervinden steeds meer moeilijkheden om een goede locatie voor hun nestje te vinden binnen de bebouwde kom. Vogelwacht Oldeholtpade en Omstreken biedt de vogels een helpende hand met hun creatieve plan om de vogelstand te verbeteren. Samen met vrijwilligers en basisschoolkinderen gaan zij faunatorens en insectenhotels bouwen.

Juryrapport

De jury vindt het een hele originele aanpak om op deze wijze aan de lokale biodiversiteit en volgelstand te werken. Alles komt in dit plan samen: planten, insecten, vogels én bewoners. Het project is een prachtig voorbeeld van een combinatie van inspireren, motiveren en bijdragen aan de biodiversiteit in je eigen dorp.

LF2028-Bonusprijs:

De LF2028-Bonusprijs is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. De waarde bedraagt € 2.028,-. Na elke openstellingsperiode van het IMF kiest de jury één winnaar uit drie genomineerde IMFprojecten per regio. De uitgereikte prijs op 5 juli 2023 is verbonden aan de eerste openstellingsperiode van het IMF in 2023 (16 januari t/m 2 februari 2023). Het is een extra beloning omdat het project mede laat zien oog te hebben voor toekomstige generaties.

Vergelijkbare berichten