Friese gemeenten uitstekend bereikbaar per mail, afhandeling kan nog beter

In de provincie Friesland hebben veertien van de zestien gemeenten (89%) een e-mailadres op de website vermeld, wat ruim boven het landelijk gemiddelde van 75% ligt. Hiermee behoort Friesland, samen met Groningen en Drenthe, tot de meest klantvriendelijke provincies als het aankomt op bereikbaarheid per e-mail.

Onduidelijk over afhandeling
50% van de gemeenten in Friesland heeft geen ontvangstbevestiging gestuurd. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 37%. Het gaat onder andere om de gemeenten Ameland, De Fryske, Schiermonikoog, Terschelling en Weststellingwerf. De e-mailgedragslijn verplicht gemeenten om wel een ontvangstbevestiging te sturen.

Onbeantwoorde e-mails hoger dan gemiddeld
In Friesland reageren gemeenten iets vaker dan gemiddeld op een eenvoudige vraag. Zo weet 72% van de gemeenten binnen twee werkdagen een antwoord te formuleren. Dit houdt in dat 28% van de gemeenten een eenvoudige vraag later beantwoordt dan staat voorgeschreven in de  e-mailgedragslijn voor overheden.

De gemeenten die niet op tijd hebben geantwoord, hebben na drie weken nog steeds geen antwoord gestuurd. Dit betreft gemeenten zoals Weststellingwerf, Opsterland, Ooststellingwerf en Tytsjerksteradiel. Met een percentage van 28% dat na drie weken nog steeds geen antwoord heeft gestuurd, ligt dit percentage aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Nederland (13%).

Vergelijkbare berichten