Professionele structuur voor Media Innovatie Campus Leeuwarden

De Media Innovatie Campus (MICA) in Leeuwarden is bijna drie jaar onderweg en gaat een nieuwe fase in. Na een tijd van pionieren, is gekozen voor de vorming van een Stichting MICA en de benoeming van een directeur-bestuurder die de komende jaren verder vorm moet geven aan de samenwerking tussen de kennisinstellingen (Firda en NHL-Stenden) en het bedrijfsleven in de creatieve sector.

Onlangs werd de stichting opgericht door de vier initiatiefnemers (Firda, NHL-Steden, FB Oranjewoud en Mediahuis Noord) en de Raad van Toezicht geïnstalleerd. De RvT bestaat uit Carlo Segers (lid van het CvB van Firda namens de kennisinstellingen), bestuurslid Tjeerd van der Hoek van FB Oranjewoud en LC interim-hoofdredacteur Maarten Pennewaard namens Mediahuis Noord. Corrie Ponne is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van MICA. Ze heeft in meerdere functies gewerkt aan vormen van publiek-private samenwerking.

Samenwerkingen

De eerste contouren van MICA ontstonden in 2019, voortbordurend op bijzondere partnerships een jaar eerder ton Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was. Het Friesland College, NHL-Stenden en NDC mediagroep (sinds december 2020 Mediahuis Noord) gingen een samenwerkingsovereenkomst aan. Uitgangspunt voor de samenwerking was het dichten van de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven, kennisverbreding en kennisdeling, professionalisering van docenten en werkers in de sector en de vorming van een centrum voor de creatieve industrie in Noord-Nederland. Met een centrale campus in Leeuwarden in het gebouw waar het mediabedrijf gevestigd is. Een breed palet aan partners sloot zich bij het initiatief aan.

Inmiddels zijn er echter grote stappen gemaakt, meerdere projecten opgestart en afgerond en met name in het onderwijs gewerkt aan nieuwe structuren om dichter op de vraag en het tempo van het bedrijfsleven te kunnen aansluiten. Het perfecte moment om MICA te verduurzamen.

Dat vier partijen als founders van de Stichting MICA fungeren, geeft aan dat er vertrouwen bestaat om de publiek-private samenwerking een vervolg te geven. Op 12 april wordt deze mijlpaal gevierd met een symposium.

Vergelijkbare berichten