ZuidOostZorg ontvangt Topcare-certificaat

De afdeling Gerontopsychiatrie van ZuidOostZorg heeft het felbegeerde Topcare-certificaat behaald. Deze prestigieuze erkenning wordt toegekend aan zorginstellingen die uitblinken in de complexe zorgvraag voor ouderen met psychische kwetsbaarheden. De Topcare-erkenning Gerontopsychiatrie is voor ZuidOostZorg een belangrijke stap om tot de beste aanbieders van Nederland te horen voor deze doelgroep.

Binnen de afdeling Gerontopsychiatrie werkt een uitgebreid en interprofessioneel team. Hierin werken verschillende disciplines vanuit ZuidOostZorg samen.  Naast de professionals van ZuidOostZorg maakt ook de ouderenpsychiater van GGZ Friesland Van Andel onderdeel uit van het behandelteam. Het team staat volledig achter de kracht van Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ) die past binnen de visie van ZuidOostZorg. Anke Huizenga, Raad van Bestuur ZuidOostZorg: ‘Voor cliënten is een doordacht zorgaanbod op maat ontwikkeld, dat inspeelt op de wensen en behoeften van deze cliënten en recht doet aan hun mogelijkheden.’ Cliënten krijgen volop de gelegenheid om weer meer onderdeel uit te maken en actief te blijven in de maatschappij.

Erkenning van expertise

Het behalen van het Topcare certificaat is een erkenning voor de voortdurende inzet en toewijding van het team van de afdeling Gerontopsychiatrie. Dit certificaat bevestigt dat ZuidOostZorg voldoet aan de strengste eisen op het gebied van expertise, innovatie, onderzoek en scholing. Huizenga: ‘Wij zijn trots op het behalen van dit certificaat. Als organisatie hechten wij veel waarde aan het bieden van hoogwaardige zorg aan ouderen met complexe psychische aandoeningen en streven we voortdurend naar verbetering van zorgkwaliteit.’

Topcare, de hoogste kwaliteitsnormen

Het Topcare certificaat is een keurmerk dat wordt uitgereikt aan organisaties die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en aantoonbaar excellent zijn in de zorgverlening. De commissie erkent dat ZuidOostZorg de specialistische zorg en behandeling uitstekend op orde heeft. Belangrijk daarbij is, volgens Huizenga, dat Topcare benoemt dat het multidisciplinaire team van professionals met een ambitieuze en onderscheidende visie op een methodische wijze zorg en behandeling biedt,  waarbij een zinvolle dag voor de cliënt centraal staat.

ZuidOostZorg blijft innoveren en expertise delen

Het behalen van het Topcare certificaat bevestigt de positie van ZuidOostZorg als een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio en toont aan dat zij zich blijft inzetten voor het bieden van de best mogelijke zorg aan oudere cliënten met psychische kwetsbaarheden. ‘Wij blijven ons richten op de continue verbetering van de zorgkwaliteit en blijven onze expertise en innovatieve aanpak inzetten en delen met andere organisaties.’

Vergelijkbare berichten