ZuidOostZorg regionaal expertisecentrum voor mensen met Dementie met Zeer Ernstig Probleemgedrag

ZuidOostZorg heeft binnen locatie Stellinghaven Appelscha het expertisecentrum voor mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP) gevestigd. Op deze locatie kunnen mensen met dementie tijdelijk verblijven wanneer de ondersteuning thuis of binnen een reguliere afdeling niet meer goed aansluit bij het probleemgedrag. Het doel is om het gedrag voor de cliënt en diens familie en/of de zorgprofessionals hanteerbaar te maken. ZuidOostZorg kan met haar expertise ook andere zorginstellingen in Friesland ondersteunen.

In Nederland komen steeds meer mensen met dementie. De zorgvraag van deze doelgroep verandert. Men blijft langer thuis en cliënten komen met een zwaardere zorgvraag in het verpleeghuis. Dit vraagt meer kennis en kunde van zorgprofessionals. De consultaties en behandeltrajecten die gegeven worden vanuit expertisecentrum D-ZEP richten zich op complexe zorgvragen in de ouderenzorg waarbij gesproken wordt over (zeer) ernstige gedragsproblematiek. ‘Het D-ZEP team biedt hulp om van problemen naar passende interventies te komen. Het team leert het gedrag van de cliënt begrijpen en onderzoekt wat helpend is om dit te verbeteren.’, aldus Marco Posthumus, regiomanager bij ZuidOostZorg.

Specialisatie maakt het verschil

Binnen ZuidOostZorg is veel kennis en expertise over dementie en complexe ziektebeelden. De zorgprofessionals hebben ervaring met o.a. het reguleren van gedragsproblematiek, het bieden van structuur en veiligheid en het onderzoeken naar uitlokkende factoren van het probleemgedrag. Deze kennis en expertise is nu via kortdurende behandeling ook beschikbaar voor mensen die niet bij ZuidOostZorg wonen. Marco Posthumus: ‘Het team van Stellinghaven Appelscha heeft jarenlange ervaring met de D-ZEP doelgroep. Door onze expertise regionaal in te zetten en door te ontwikkelen, willen wij een antwoord geven op de toenemende zorgzwaarte bij Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag.’

ZuidOostZorg is aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk D-ZEP. Samen met collega instellingen wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de expertise rondom deze doelgroep.

Vergelijkbare berichten