Bedrijfspand aan Skoallestrjitte Easterein maakt plaats voor 5 nieuwe woningen

De gemeente steunt initiatieven vanuit de gemeenschap om meer woonruimte te creëren en heeft ingestemd om het bestemmingsplan van het perceel waar nu nog een bedrijfspand op staat te wijzigen naar ‘Woongebied’. Het plan dat uitgevoerd wordt door Buro Kok biedt concreet ruimte aan 5 nieuwe woningen: 2 vrijstaande woningen en een blok van 3 tussen/hoekwoningen.

Binnen de bebouwde kom

Dat er in een dorp binnen de bebouwde kom ruimte ontstaat voor meerdere nieuwe woningen komt niet vaak voor. ‘Initiatieven vanuit bewoners en grondeigenaren om meer woonruimte te creëren moedigen wij aan. Zeker als die woonruimte gecreëerd wordt op plekken die daarmee weer een toegevoegde waarde krijgen. De inbreiding van vijf nieuwe woningen in Easterein vinden wij als gemeente heel mooi en steunen wij graag’, licht Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, toe.

De vraag naar woningen speelt niet alleen in grote steden, maar juist ook daarbuiten. Dat zegt ook iets over het toekomstperspectief van een dorpskern. De gemeente moedigt aan om in die kernen te kijken naar plekken die op dit moment vervallen zijn of geen van weinig toegevoegde waarde zijn, zodat woningbouw niet altijd ten koste van de natuur gaat.  Eerder dit jaar werd bekend dat de nieuwe straat de naam ‘Branjewâl’ krijgt.

Vergelijkbare berichten