Cultuurfonds Fryslân investeert in 42 cultuur- en natuurprojecten met ruim 173.000 euro

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het tweede kwartaal van 2023 voor 173.850 euro geïnvesteerd in 42 bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie Fryslân.

Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor een project. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. Aanvragers kunnen eenvoudig een quickscan doen om te kijken of hun project in aanmerking komt via www.cultuurfonds.nl/quickscan.

Hieronder lichten we enkele opvallende projecten toe, waar het bestuur deze keer van onder de indruk was. De volledige lijst met toekenningen uit deze tweede ronde is te vinden in de bijlage.

Ondersteuning kleine musea

Stichting Erfgoed & Publiek krijgt 25.000 euro voor de technische ondersteuning van 10 kleine Friese musea. Dit om de digitale collecties duurzaam en toekomst bestendig te maken én digitaal te kunnen presenteren op een publiekswebsite.

Behoud jong erfgoed

Erfgoedvereniging Bond Heemschut krijgt 10.000 euro voor het project Post 65 met als doel het beschermen van jong erfgoed uit de periode 1965 – 2000. De vereniging legt de cultuurhistorische, architectonische en/of stedenbouwkundige waarden vast, om zo bewustzijn te creëren van de waarden van deze panden.

Folkert en Melle Cooper Fonds

Beide erfgoed projecten worden ondersteund door het nieuw ingestelde Folkert en Melle Cooper Fonds. Het fonds ondersteunt projecten ten behoeve van het behoud van cultureel erfgoed en hedendaagse beeldende kunst.

Broei

Stichting Romte ontvangt 12.000 euro voor het project Broei. BROEI stimuleert de ontwikkeling van jonge Friese cultuurmakers en kunstenaars met (podium)ambities. BROEI biedt ze een traject aan van coaching en ondersteuning op hun pad naar het podium.

Vergelijkbare berichten