Cultuurfonds Fryslân investeert ruim 123.000 euro in 32 cultuurprojecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in het vierde en laatste kwartaal van 2022 aan 32 cultuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bedrag van in totaal 123.340 euro.

Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage voor een project aan te vragen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. Hieronder lichten we enkele toekenningen toe. De volledige lijst met toekenningen uit deze derde ronde is te vinden op www.cultuurfonds.nl/fryslan

Museum Ruurd Wiersma

Stichting Ruurd Wiersma ontvangt 5.000 euro voor het museum Ruurd Wiersma. De bijdrage is bestemd voor de herinrichting, een visuele presentatie en een jubileumexpositie omdat in 2023 het museum 40 jaar bestaat. De expositie omvat een eigentijdse vertaling van het verhaal van Ruurd Wiersma voor een nieuw, jonger en breder publiek.

150 jaar Hindoestaanse migratie

De stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi ontvangt 4.300 euro voor projecten over 150 jaar Hindoestaanse migratie geschiedenis. De activiteiten bestaan onder andere uit lezingen, een tentoonstelling en een documentaire.

Nieuw weefgetouw voor het Weefcollectief

Het Weefcollectief uit Oosterwolde ontvangt 12.500 euro voor de aanschaf van een TC2 weefgetouw. Een door de computer aangestuurd getouw waarmee vele combinaties gemaakt kunnen worden. De bijdrage wordt toegekend uit het Dames Tiemersma Fonds, een fonds voor projecten op het terrein van textiele vormgeving en muziek voor jongeren.

Vergelijkbare berichten