Kwartaalcijfers NHG: NHG ongekend populair

Binnen het nieuwe segment, door de verhoging van de kostengrens van 265.000 euro naar 350.000 euro, was in het eerste kwartaal sprake van ongeveer 3.500 leningen.

“Deze spectaculaire groei van het gebruik van NHG is reeds in de tweede helft van vorig jaar ingezet met circa 10.000 leningen met NHG per maand. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat geldgevers momenteel bij voorkeur leningen met NHG verstrekken. Zij belonen dit met een rentekorting die kan oplopen tot 0,8%,” stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Als gevolg hiervan worden nu 8 van de 10 aankopen van woningen gefinancierd met NHG; voorheen was dat 1 op de 2 woningen.”

Meer verliesdeclaraties

In het eerste kwartaal van 2010 heeft het WEW in totaal 307 verliesdeclaraties ontvangen in verband met de gedwongen verkoop van woningen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 (167) is dit een toename van ruim 80%. 

Deze stijging spoort met de in 2009 geconstateerde toename van het aantal huishoudens met betalingsproblemen. De verwachting is dat over geheel 2010 sprake zal zijn van ongeveer 1.250 (2009: 750) gedwongen verkopen met verlies.

Opvallend is dat in 15% van de gevallen werkloosheid de oorzaak is van een gedwongen verkoop. In 35% van de gevallen wordt een gedwongen verkoop veroorzaakt door echtscheiding.

Karel Schiffer: “Het aantal nieuwe meldingen van betalingsachterstanden van 4 maanden of langer lijkt zich in het eerste kwartaal van 2010 te stabiliseren. Op basis hiervan wordt vooralsnog geen verdere toename van het aantal gedwongen verkopen verwacht.”

NHG

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor de financiering van het eigen woningbezit in Nederland. Het WEW verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Indien de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld, betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. De consument heeft ook het voordeel van een lagere rente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,8%.

Delen via

Vergelijkbare berichten