Noord-Nederland zet in op samenwerking met sterke bondgenoot

Programma

Drentse gedeputeerde Tanja Klip ontvangt de delegatie namens het SNN vandaag op het provinciehuis in Assen. Daarna staan bezoeken op het programma aan belangrijke Noord-Nederlandse economische sectoren. Zo is de delegatie vanmiddag te gast bij de Gasunie en morgen bij Groningen Seaports in Eemshaven. Het toonaangevende Chemiepark in Delfzijl en het Emmtech Industry and Businesspark in Emmen zijn ook in het programma opgenomen.

Voor ondernemers uit de twee regio’s is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een aantal netwerkbijeenkomsten. Het programma wordt vandaag besloten met een netwerkdiner waar bestuurlijk Noord-Nederland goed is vertegenwoordigd: naast de CdK's Van den Berg en Jorritsma, en diverse gedeputeerden van de drie provincies bevinden ook de burgemeesters van Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen zich onder de gasten.

Economische relaties

Nederland en Duitsland zijn al belangrijke handelspartners van elkaar. Het Nederlands-Duitse handelsvolume is met 132 miljard euro in 2010 wereldwijd een van de grootste, zowel wat betreft in- als uitvoer. Maar het kan nog beter, vindt Tanja Klip:`Samen hebben we meer potentie om de Europese concurrentie het hoofd te bieden. Op essentiële terreinen als agribusiness en energie kunnen we veel voor elkaar betekenen.' Op verschillende terreinen werken Noord-Nederlandse en Noord-Duitse bedrijven al succesvol samen, zoals in de energiesector.

Volgens Klip betekent dat niet, dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten: `Naast de bestaande economische netwerken, moeten we ook blijven investeren een goede infrastructuur. Dit is een voorwaarde voor economische groei en welvaart'.

Politieke samenwerking

Noord-Nederland wil ook graag op politiek niveau de samenwerkingsrelaties met Niedersachsen intensiveren. Het bezoek van vandaag en morgen staat dan ook niet op zichzelf. Vorig jaar bracht een Noord-Nederlandse delegatie onder leiding van Commissaris van de Koningin Max van den Berg al een bezoek aan de Hannover Messe. Komend voorjaar zullen SNN-voorzitter Jacques Tichelaar en Bode elkaar ontmoeten, en brengt ook Minister-president McAllister van Niedersachsen een bezoek aan Noord-Nederland.

Delen via

Vergelijkbare berichten