Ondernemers in Súdwest-Fryslân gezocht voor werkzaamheden nieuwe Afsluitdijk

Bidbook

De gemeente Súdwest-Fryslân wil graag dat de ondernemer in Súdwest-Fryslân de kans krijgen om hiervan te profiteren. Daarom maken zij een zogenaamd bidbook. Dit is een overzicht van de ondernemers in Súdwest-Fryslân met de belangrijkste bedrijfsinformatie. Wanneer Rijkswaterstaat het aanbestedingstraject voor de dijkversterking heeft doorlopen, kan de gemeente Súdwest-Fryslân de hoofdaannemer het bidbook aanbieden.

Bedrijfsinformatie

Van de ondernemers die in dit bidbook vermeld willen worden, ontvangt de gemeente Súdwest-Fryslân graag de informatie over uw bedrijf. Zoals bijvoorbeeld welk werk u kunt doen, welke machines u heeft, etc. Deze informatie kunt u invullen op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân of vraag het invulformulier aan via afsluitdijk@sudwestfryslan.nl.

Planning

Dit jaar zet Rijkswaterstaat de aanbesteding van het werk aan de Afsluitdijk op de markt. In 2017 zal de aannemer starten met het werk. Als ondernemer kunt u dus nu al van meerwaarde zijn tijdens de voorbereidingsfase, maar ook tijdens de realisatie- en/of onderhoudsfase. De gemeente Súdwest-Fryslân wil het bidbook eind maart klaar hebben.

De gemeente Sudwest Fryslan is op zoek naar ondernemers in de gemeente voor werkzaamheden aan de nieuwe Afsluitdijk

Versterken Afsluitdijk

Rijkswaterstaat versterkt de dijk en de civieltechnische kunstwerken, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidseisen. Hierbij houdt Rijkswaterstaat rekening met verwachte klimaatverandering en de daarbij behorende zeespiegelstijging. Het talud aan de zijde van de Waddenzee wordt vernieuwd, zodat het water dat tijdens zware stormen tegen de dijk beukt wordt afgeremd. Door deze dijkversterking is de Afsluitdijk minstens tot 2050 weer veilig.

De Nieuwe Afsluitdijk

Naast de werkzaamheden van Rijkswaterstaat ontwikkelt de regio vanuit het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk verschillende projecten op Kornwerderzand, zoals de vismigratierivier, het beleefcentrum en het verbreden van de sluis. Kijk voor meer informatie over deze projecten op www.deafsluitdijk.nl.

Delen via

Vergelijkbare berichten