Rederijgroep JR Shipping geeft obligaties uit

Een aantal scheepmarkten lijken enigszins te herstellen van de wereldwijde recessie en gaan een cruciale transitiefase in. Rederijen, afnemers van rederijdiensten en scheepvaartbanken zoeken naar adequate oplossingen om de erfenis van zeven jaar crisis zo goed mogelijk te beheren en te verdelen. Met name banken spelen hierin een bepalende rol. De afgelopen jaren kregen veel banken als gevolg van betalingsproblemen tegen wil en dank schepen in hun bezit. De urgentie om hier nieuwe financieringsstructuren en managementmodellen voor op te tuigen is groot.

Kansen op projectenmarkt

JR Shipping heeft in 2015 bewezen hier de aangewezen partner voor te zijn, gezien de veelzijdige expertise die de allround rederijorganisatie in huis heeft. In opdracht van een vooraanstaande scheepvaartbank heeft JR Shipping het financieel en operationeel beheer gevoerd over zes containerschepen die eind 2015 aan een nieuwe eigenaar zijn overgedragen. De Duitse bank heeft de rederij uit Harlingen hiervoor benaderd op grond van het zeer succesvolle herstructureringstraject dat in 2012 voor de eigen vloot van JR Shipping is afgelegd. De scheepvaartsector verwacht in 2016 een toename in het aanbod van soortgelijke ‘bijzondere projecten’. Daarbij zal binnen nieuwe samenwerkingsstructuren steeds vaker van de deelnemende partners extra commitment worden gevraagd in de vorm van financiële participatie.

Obligatielening 2011 vroegtijdig afgelost

Om daar optimaal op voorbereid te zijn, heeft JR Shipping besloten opnieuw een obligatielening uit te schrijven. Dit gebeurde eerder met succes in 2011 en 2013. In beide gevallen zagen investeerders hun vertrouwen in JR Shipping Obligaties beloond met stipte rente-uitbetalingen. De obligatielening van 2011 kon eind 2015 zelfs vervroegd worden afgelost, dankzij de goede bedrijfsresultaten die de Harlinger rederijgroep vorig jaar wist te boeken. In die zin luidde 2015 voor JR Shipping een nieuwe fase in. Ondanks geleden schade, wist de rederij de crisis met veerkrachtig ondernemerschap te doorstaan en een stevige basis voor de toekomst te leggen.

Direct investeerdersperspectief: 7% vaste rente

Rederijgroep JR Shipping is actief op vier fronten. De rederij exploiteert schepen die actief zijn in de containerfeeder markt, de multipurpose markt en de internationale groeimarkt voor offshore wind service schepen. Daarnaast focust de rederij op scheepsmanagementdiensten voor derden en bijzondere herstructurerings- en managementprojecten. JR Shipping sluit investeringen in scheepvaartallianties niet uit en is alert op zogeheten ‘opportunity investments’ en ‘distressed assets’. Met het uitgeven van JR Shipping Obligaties wil de rederij optimaal gebruik kunnen maken van het momentum dat voor deze investeringen vaak de doorslag geeft. Het in te werven kapitaal, aan te wenden om ontwikkelkansen te verzilveren, is bedoeld om de veer- en daadkracht te vergroten en daarmee het perspectief voor de rederijorganisatie, haar stakeholders én haar investeerders. Investeerders die inschrijven op JR Shipping Obligaties boeken direct meer perspectief in de vorm van 7% rente over elke € 10.000,- die zij aan de scheepvaartonderneming toevertrouwen.

Delen via

Vergelijkbare berichten