Ondernemend Friesland nieuws

Smallingerland koopt zuivelfabriek Oudega

De oude zuivelfabriek in Oudega wordt eigendom van de gemeente Smallingerland. Inmiddels voert de gemeente gesprekken met een lokale initiatiefgroep van inwoners en ondernemers om het gebied rondom de voormalige zuivelfabriek te ontwikkelen. Een bureau heeft opdracht gekregen om toekomstige mogelijkheden van het markante gebouw te onderzoeken. De eerste ideeën worden 14 februari aan het dorp gepresenteerd.

Ideeën om de zuivelfabriek te ontwikkelen kwamen tijdens de economische crisis niet van de grond. Nu lijkt het tij gekeerd, tot genoegen van Wethouder Ron van der Leck. ,,De lokale initiatiefgroep heeft mooie ideeën voor het gebied. Dit geeft al aan dat er veel mogelijkheden zijn om de dorpsentrée vanaf het water aantrekkelijk te maken voor recreanten.'' De exploitatie van de voormalige zuivelfabriek blijft in alle plannen echter een heikel punt. Daarom heeft de gemeente het pand gekocht. Of het pand een nieuwe (economische) bestemming krijgt of gesloopt wordt moet uit onderzoek blijken.


Smeerolie
Het idee is om het terrein van de fabriek en de directe omgeving aantrekkelijk te maken voor de eigen dorpsbewoners en bezoekers. Bijvoorbeeld om er te recreëren of een korte tussenstop te houden tijdens een vakantie op de Friese meren. Voordat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. De voormalige zuivelfabriek kost de gemeente tweeënhalve ton. Van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde 1 miljoen euro voor de ontwikkeling van het gebied blijft nog een mooi bedrag over. Dit geld is echter niet bedoeld om nog méér panden te kopen, maar om het proces te faciliteren om te komen tot de ontwikkeling van dit gebied. Zo wordt het geld als een soort 'smeerolie' gebruikt om de ontwikkeling van het gebied aan te jagen.


Grondvervuiling
De grond op het terrein van de voormalige zuivelfabriek is vervuild met PAK. Dit is bekend geworden na onderzoek in opdracht van de gemeente. De vervuilde grond bevindt zich echter niet aan de oppervlakte en vormt daarmee geen risico voor de volksgezondheid. Zodra de ontwikkeling van dit gebied start, wordt de vervuilde grond weggehaald.


Informatieavond
Sinds lange tijd zijn vorig najaar weer gesprekken opgestart tussen gemeente en lokale initiatiefnemers. Deze week spreekt de gemeente met eigenaren van panden en grond in de directe omgeving van de zuivelfabriek. Uit dit gesprek komt een voorstel hoe op 14 februari het dorp geïnformeerd zal worden over de ontwikkeling van het gebied. Het dorp wordt daarbij uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Meer details over de informatieavond volgen via de website van dorpsbelangen Oudega.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Juridisch specialist
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.